il blog di iteam5.net

9.1.08

ultimo giorno di lavoro per Bill Gates


2.1.08

Buon 2008!

Da una fantastica idea di blazar ecco due calici in ASCII art per festeggiare il 2008 (e destabilizzare l'ordine costituito... )

MMMMMNNNNNNNNNNNDDD88DD88DDDDDNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMNNNNNNNDDNNDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDD8DDNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDD8DNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMNMNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNMZ$$MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMNNNNNNNNN?7O8DNDDDDNDDDDDDNNN8NNNNNNNNZIMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMNNNNNNNNN$I8DDDDDDDD8D7?DI7$ODNNNNNNNN8$?MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMNNNNNNN?7O8NNDDDDDDD87?NI7$8NNNNNNDNNDZIMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMNNNNNNN=+?I?I7INMDDD87?DZ7$DNDDNNDMZ=II+=MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMNNNNNN=??I$77OZ$777I?I+N7$78+II=??OII7O?++MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMNNNNN7~M8?7OD$DM?7Z?=~D8:NN8N$?D8OD$+NNZ=NNMMMMMMMMMMM
MMMMMMNNNN:OZ$D?O?8N+NMMM?~~DD~NNI7NOZIZ=Z8NN7+~NNNNNMMMMMMM
MMMMMNNNNN:8ZMIO7O7$$N8NN+?~DN:DNMMMO8D?8OD877=~NNNNNNNNMNMM
MMMNNNNNNNII8O?8$Z8NMMMMZ+~~DD::=??MNN888DDN7II~ZNNNNNNNNMMM
MMMNNNNNN:8Z?D8ZOO8N=M=ZZ+~+DD=:DNINNN,O?8DD=M7+~NDNNNNNNNNN
MMMMNNNNN:7I8NOZZ88$NOMMZ=~78DD:D8M8MMD8IOO=8NM8=DDDDDNNNNNN
MMMMNNNNN7NDZ7O$DO8N=NMM?~:8888:D8N8DN88Z8OO8M8=~:DDDDNNNNNN
MMNNNNNN~I=MDO?$ZO+NMNMD?~:8888~:NNMMMNIO$OOI7DM$:88DDDNNNNN
MMNNNNND,8?N?7O7888$DI8O=~=8OOOD7NNNI+NDOZOOOZN?I=8888DDDNNN
MNNNNNDD:N$+D777+8I8DMMM=~?OOOO8:8NNZMMO8O~87~ON$~$OO888DDNN
NNNNDDDD:$NMIO8DD$DNNNM+~:OZZZOO::DN~NMNNDD?D8NMD~:ZZOO8DDNN
NNNNDD8D:DMM8DIODDMN7M++~:Z$$$ZZO,ODMNMNDDN87DONN+:ZZZO88DDN
NNNDD888,8M7NNNDNNN$OMM=~+ZZ$$$$Z~,DNM$NN8NDZNMM8+:ZZZO88DDN
NNDD8888:8NNONN8NNOMM$I=~ZZZ$$$$ZO:OD+M+ZMN8DND7?~?$ZZO88DDD
NNDD88OO$OMN8MDDZNN?MM=:O$$$$ZZZZZO:DNM?N$NN7N7N?:Z$ZZO88DDD
NDD88OOOO7DO8DDZNDM8NI:+Z$$$$$$ZZZZZ~=MZMDDODN+N=:ZZZZO88DDD
NDDD8OOOZ7ONDMMIDNMMD:?ZZZ$$$$ZZZZ$$Z~DNMMZN?DNM~O$ZZOO8DDDD
NNDDD8OZZO=7DDD8NZNM~IOZOZ$$$ZZZZZZ$7$~$MMDIN8Z8:$$ZZZOO8DDN
NNNDD8OOZO878DN?II7~8OZZZZZZZZOOOOZZ$$$7=O8DNDD~Z$ZZZOO8DDNN
NNNND88OOOO88O$Z777OZZZZZOOOOZZOOOOOZZ$$ZO$IN8D=OOOOOO88DDDN
NNNNDD88OOOO+NN$7OZZZZOOOOOOOOOO8888OOOZZO7I$7:8OO88DDDDDDNN
NNNNNDD8888O$NN7DZZZOOOOO8888888888888OOO88DNN?D888DDDDNNNNN
MNNNNNDDD888MNM=8OOOOOOO88DDD888DDDD88888888.ZND88DDDNNNNNNN
MNNNNNNDDDDD~O:DD8888OO88DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNMDDDNNNNNNNNM
MMMNNNNNNNNN+N:DDDDDD8DDDDDDDNNNDDDNNNNNNDDNNZN?NNNNNNNNNNNM
MMMMMMNNNNNNNN:NNNNNNDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIMMNNNNNNNNNMMM
MMMMMMMMMMNMNMZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNMNNNNMM
MMMMMMMMMMM?M,NNNMMMNNNMMMMMNNNNMMMMMNNNNNMMMM:MOMNMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMOM:MMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+DMIMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM?MM=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM?M==MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM,DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMMMMMMMMM
MMMMMMMMMNMM,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MNMMMMMMMMM
MMMMMMMMM?MM,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMNMM:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMM
MMMMMMMM8MMM.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:MMMMMMMMMMM